cmp (linux command)

Content

 

Data

License: GNU GPLv3 +
Version number: (GNU diffutils) 3.5
Developer / owner: Free Software Foundation, Inc.

Short description:

The manual page and help for the cmp linux command. The cmp program compares two arbitrary file types and prints the result to standard output. By default, cmp does not print anything if the two files are the same. If different, prints the byte position and the line number where the first difference occurred.

 

 

Man page output

man cmp
NÉV
   cmp — két fájl összehasonlítása

ÁTTEKINTÉS
   cmp [-l | -s] file1 file2 [eltolás1 [eltolás2]]

LEÍRÁS
   A cmp program összehasonlít két tetszőleges típusú fájlt és kiírja az eredményt a
   szabványos kimenetre. Alapértelmezés szerint a cmp nem ír ki semmit, ha a két
   fájl megegyezik. Ha különböznek, akkor kiírja a byte-pozíció és a sor számát, ahol
   az első különbség előfordult.

   A byte-pozíciók és a sorszámok számozása egytől kezdődik.

   A következő kapcsolók használhatók:

   -l  Minden előforduló különbségnél kiírja a byte-pozíciót (decimális) és a
      különböző byte-értékeket (oktális).

   -s  Nem ír ki semmit különböző fájlok esetén, csak a kilépési kódot adja vissza.

   Az eltolás1 és eltolás2 opcionális argumentumok azt a byte-pozíciót adják meg a
   file1 és file2 elejéhez képest, ahonnan az összehasonlítást kezdeni kell. Az
   eltolás alapértelmezés szerint decimális, de megadható hexadecimális vagy oktális
   értékként is, ha a számot ``0x'' vagy ``0'' előzi meg.

   A cmp program a következő értékek valamelyikét adja vissza:

   0   A fájlok megegyeznek.

   1   A fájlok különböznek; ide tartozik az az eset is, amikor az egyik file
      megegyezik a másik fájl elejével. Ilyenkor ha az -s kapcsoló nem volt
      megadva, a cmp program kiírja a szabványos kimenetre, hogy elérte a fájl
      végét a rövidebb fájlban (mielőtt különbséget talált volna).

   >1  Hiba történt.

LÁSD MÉG
   diff(1), diff3(1)

SZABVÁNYOK
   A cmp program feltehetően IEEE Std 1003.2 (“POSIX.2”) kompatíbilis.

MAGYAR FORDÍTÁS
   Dénes Pál <denespal@valerie.inf.elte.hu>

 

 

Help output

cmp --help
Használat: cmp [KAPCSOLÓ]… FÁJL1 [FÁJL2 [UGRÁS1 [UGRÁS2]]]
Két fájl összehasonlítása bájtról bájtra.

Az opcionális UGRÁS1 és UGRÁS2 megadja a minden egyes fájl elejéről kihagyandó bájtok számát (alapértelmezetten nulla).

A hosszú kapcsolók kötelező argumentumai a rövid kapcsolókhoz is kötelezőek.
 -b, --print-bytes     eltérő bájtok kiírása
 -i, --ignore-initial=UGRÁS    az első UGRÁS bájt kihagyása mindkét bemeneten
 -i, --ignore-initial=UGRÁS1:UGRÁS2 a FÁJL1 első UGRÁS1 bájtjának és a FÁJL2
                   első UGRÁS2 bájtjának kihagyása
 -l, --verbose       a bájt számok és az eltérő bájt értékek kiírása
 -n, --bytes=KORLÁT     legfeljebb KORLÁT bájt összehasonlítása
 -s, --quiet, --silent   minden normál kimenet elfojtása
   --help         ezen súgó megjelenítése és kilépés
 -v, --version       verzióinformációk kiírása és kilépés

Az UGRÁS értékek után a következő szorzóutótagokat lehet írni:
kB 1000, K 1024, MB 1.000.000, M 1.048.576,
GB 1.000.000.000, G 1.073.741.824 és így tovább: T, P, E, Z, Y.

Ha a FÁJL a „-” vagy hiányzik, akkor a szabványos bemenetről olvas.
A kilépési állapotkód 0, ha a bemenetek azonosak; 1, ha különbözők; 2, ha
hiba történt.

A hibák a(z) bug-diffutils@gnu.org címen jelenthetők.
A(z) GNU diffutils honlapja: <http://www.gnu.org/software/diffutils/>
Általános segítség a GNU szoftverek használatához: <http://www.gnu.org/gethelp/>

 

Related Content

 •  

 

Tags